fbpx

Skatterådet: Afgift undgås ikke ved at registrere ejerandel i udlandet

"Club Maritime 09 GmbH" profilerer sig som en 'forening', hvor man kan blive medlem, og så hjælper 'clubben' de danske sejlere til billige forsikringer, samt sikrer at den danske bådejer slipper for at betale 1,34 % lystfartøjsafgift i Danmark.

Bådmagasinet har tidligere, efter et informationsmøde i Ishøj i 2013, afholdt af Club Maritim 09 GmbH, skrevet om dette.

Læs også: Udenlandsk kaskoforsikring skaber mange uafklarede spørgsmål

Jævnfør de oplysninger, som Bådmagasinet kan tilvejebringe på nuværende tidspunkt, så ser det ud til, at "Club Maritime 09 GmbH" er et ganske almindeligt kommercielt firma – og ikke en 'klub/forening'. "Medlemmer" af "Club Maritime 09 GmbH" har jævnfør rammebetingelserne, ingen som helst demokratisk indflydelse på, hvad der sker i dette GmbH, hverken organisatorisk, driftsmæssigt eller økonomisk.

"Klub/Forening" får det til at lyde som noget ikke-kommercielt, og dermed mere tilforladeligt. Men i danske øjne er en klub/forening noget man kan få indflydelse på, f.eks. valg til bestyrelse, strategi, økonomi mv., dvs. et foreningsdemokrati.

Det tyske firma "Club Maritime GmbH" lader sig nu repræsentere ved møder i danske sejlklubber af en dansk repræsentant, Horsens Forsikring, som blandt andet har inviteret til et informationsmøde i Juelsminde den 18. november.

På sin hjemmeside fortæller Horsens Forsikring, at de har et godt tilbud til danske sejlere om medlemskab af "Club Maritime 09 GmbH", hvor de kan opnå op til 50 % besparelse årligt på den samlede forsikring – eller rettere sagt hvordan man undgår statsafgiften. 

De "50 % besparelse" som der loves, relaterer sig dermed direkte til, at det tyske firma har den opfattelse, at man ved at "blive medlem" og overdrager 3 % ejerandel af sin båd til firmaet, så slipper man udenom den danske stats 'lov om afgift på lystfartøjsforsikring'.

Læs også: Der mangler 35 mio. kroner i statskassen!

Ifølge Skatterådets bindende svar fra 2013 fritager det ikke den danske bådejer for at betale forsikringsafgiften, selvom der frasælges en part til en udenlandsk ejer.

Skatterådets bindende svar i 2013

Bådmagasinet talte forleden med direktør Jan Piet Larsen fra Horsens Forsikring, som blev noget overrasket, og ikke kendte til Skatterådets bindende svar. Vi sendte Skatterådets link til det bindende svar, og Jan lovede at vende tilbage, hvilket dog ikke skete. 

Skatterådet, som har til opgave at afgøre sager for SKAT, samt give bindende juridiske svar i relation til dansk lovgivning, er sidste år fremkommet med følgende svar, i relation til "Club Maritim 09 GmbH" aktiviteterne:

1. Skal der opkræves afgift af lystfartøjsforsikring af en lystbåd, når en dansk ejer af båden som nærmere beskrevet overdrager så stor en del af båden til en medejer (A) i EU-landet X, at båden kan blive registreret i land X' skibsregister?

2. Hvis spørgsmål 1 besvares med "ja", påhviler afgiftskravet så forsikringsselskabet (der har forsikret båden)?

3. Hvis spørgsmål 1 besvares med "ja", påhviler afgiftskravet så majoritetsejeren af båden (som ikke har tegnet forsikringen)?

4. Hvis spørgsmål 1 besvares med "ja", påhviler afgiftskravet så minoritetsejeren af båden (som har tegnet forsikringen)?

5. Udløser det indkomstbeskatning i Danmark af fri båd efter reglerne herfor, når den danske ejer overdrager en ejerandel af sin båd til et selskab i land X, men alligevel har fuld rådighed over båden uden betaling af leje herfor?

Skatterådet har i et svar den 30. maj 2013 behandlet ovenstående spørgsmål, og afgivet følgende bindende svar.

Skatterådet bekræfter, at der skal betales afgift af lystfartøjsforsikring, når en dansk ejer af en lystbåd under nærmere beskrevne vilkår overdrager en andel af båden til et selskab (A) i EU-land X. A foretager en registrering af båden i det pågældende land, og tegner forsikring af båden.

Skatterådet finder ud fra de nærmere beskrevne vilkår ikke, at der sker reel overdragelse af ejerandele.

Endvidere udtales det, at lystfartøjer ikke kan blive omfattet af gældende praksis vedrørende udenlandsk ejede lystfartøjer, ved overdragelse af en ejerandel på 3 %.

Skatterådet bekræfter, at afgiftskravet påhviler forsikringsselskabet, der tegner forsikringen.

Skatterådet afkræfter, at afgiftskravet påhviler den danske ejer eller det udenlandske selskab A.

Skatterådet bekræfter endvidere, at det medfører indkomstbeskatning i Danmark af fri båd til rådighed, når en dansk ejer overdrager en ejerandel af sin båd til et selskab i land X, men alligevel har fuld rådighed over båden uden betaling af leje herfor.

Link til Skatterådets afgørelse – SKM2013.364.SR – afgift af kaskoforsikringer af lystfartøjer – forsikringer tegnet af udenlandsk selskab får du lige her

Tør du løbe risikoen ?

Det er altså værd at bemærke, at Skatterådet fastslår, at der ikke er tale om "en reel overdragelse af ejerandele".

Kravet fra den danske stat vil påhvile dét selskab som tegner forsikringen, og ikke den danske ejer eller selskab A, dvs. f.eks. "Club Maritime 09 GmbH".