fbpx

Man bør vel også diskutere DS Strategi 2011 ?

Inkluder i Newsletter: Ja

Artikelindeks

 

I invitationen til DS-mødet med klasserne findes en række interessante informationspunkter, der naturligvis er vigtige for alle klassernes repræsentanter at kende, således at man bedst muligt kan trække på Dansk Sejlunions tilbud om service og rådgivning, og dermed optimere arbejdet i klasserne. Sejlunionen har i invitationen listet en række mulige emner:

 • Hvorfor er vi samlet – og hvordan skal vi mødes fremover…..
 • Klasser i forhold til Dansk Sejlunion
 • Mulighederne for støtte og hjælp til klasseorganisationerne fra Dansk Sejlunion
 • DM’er – historik, nye statutter – input, revidering, konsekvenser
 • Etisk Kodeks – hvad er det?
 • Måleruddannelse – klassemåler
 • Presse – DS kursus ”PR/Kommunikation”
 • Stævner – fælles stævner – baneledere/dommere
 • Tiltrækning af nye sejlere
 • Markedsføring af klasser – de ”gode” eksempler

Klasserne er samtidig inviteret til at komme med flere forslag til drøftelse på seminaret i Kerteminde Sejlklub søndag den 18. januar kl. 11:00 - 16:00. Tilmelding og emner sendes til DS kapsejladskonsulentMikael Jeremiassensenest den 12. januar.

Nogle af punkterne kan måske udvikle sig i retning af mere strategiske drøftelser, men kigger man i Sejlunionens meget omtalte ”DS Strategi2011” så var der mange flotte ord samt anbefalinger om hvordan man ville udvikle kapsejlads.

Vi er nu i 2015, og det burde vel også relevant at se nærmere på, hvad der er sket siden 2011:

 • Hvad der er iværksat ? 
 • Hvor langt man er nået ? 
 • Hvad er resultaterne af indsatserne ? 
 • Er der nogle områder, hvor der er behov for at justere i strategien eller som man nu ønsker at droppe ?

I de senere år har sejlklubberne og Dansk Sejlunion mistet 7.000 medlemmer, heraf givetvis også mange kapsejlere. Eneste nye initiativ siden 2011-2012 har været Sejlsportsligaen, som dog i overvejende grad har haft deltagelse fra nuværende, erfarne kapsejlere.

Derfor kunne det vel også være interessant at diskutere den fremadrettede strategi med henblik på at nå det overordnede mål, som Dansk Sejlunion havde med DS Strategi 2011 – nemlig ”Flere sejlere skal sejle mere kapsejlads”.

Klasseorganisationerne såvel som klubberne har sammen med Dansk Sejlunion en afgørende rolle i at nå målet ”Flere sejlere skal sejle mere kapsejlads”, som formentlig ligger ganske langt væk.

DM’erne har i de senere år haft faldende deltagerantal, ligesom som mange af klassestævnerne, og samlet set har Dansk Sejlunion haft fald i antal registrerede, gyldige klassebeviser, samt fald i antal medlemmer.

DS formand Hans Natorp fortalte i sin nytårsblog, at Dansk Sejlunion har mistet 7.000 medlemmer, og KDY’s formand bruger i sin nytårshilsen ordene ”Sejlsporten styrtbløder” – læs artiklen HER. 

Hele DS Strategi 2011 kan læses HER  - på næste side gengiver vi specielt den overordnede anbefalinger samt mål, strategi og anbefalinger for Kapsejlads-området, som inspiration til kommende drøftelser af dette meget vigtige emne.
Udvalgte artikler *