fbpx

Sejlunionen offentliggør kendelse i ’Gråsten sagen’

Inkluder i Newsletter: Ja

Bådmagasinet bragte i december en artikel "Konflikthåndtering i klubber & medlemmets rettigheder" og heri finder man et LINK til afgørelsen i DIF's Appeludvalg i "Gråsten-sagen"

Læs artiklen: Konflikthåndtering i klubber og medlemmets rettigheder

Forud for denne artikel havde Bådmagasinet i starten af december anmodet Dansk Sejlunion om at få tilsendt afgørelsen, hvilket blev afvist af unionen og en begrundelse om, at man ikke offentliggjorde sådanne kendelser.

Da vi samtidig henvendte os til Danmarks Idræts-Forbund fik vi straks tilsendt kendelsen fra DIF’s Appelinstans, i anonymiseret form.

Efter at Bådmagasinet havde bragt artiklen medio december 2014, skrev DS generalsekretær Mads Kolte-Olsen følgende som kommentarer til artiklen:

"Ordensudvalget mødtes mandag den 15. december med Dansk Sejlunions bestyrelse. Ordensudvalget oplyste på mødet, at man fremover vil offentliggøre sine kendelser i anonymiseret form. Det vil ske på sejlsport.dk. Formålet er at give mulighed for læring i en bredere kreds."

Bådmagasinet har siden bragt en række artikler om sagen, behandlingen på DS generalforsamling, udtalelse fra Gråsten Sejlklub ,sejlunionens reaktion på at Gråsten Sejlklub ikke vil efterleve kendelsen.

Disse artikler har medført mange - og til tider følelsesmæssige - kommentarer. Alle disse  kommentarer – bortset fra eventuelle personer som via Gråsten Sejlklub har haft adgang til DS kendelse – er bragt, uden at de pågældende har haft mulighed for at læse den anonymiserede version af DS kendelse, idet Sejlunionen desværre ikke havde offentliggjort denne kendelse, således at klubber og medlemmer kunne læse både DS og DIF kendelserne i sammenhæng.

Dansk Sejlunion har i dag onsdag den 8. april offentliggjort kendelsen i anonymiseret form, og den findes på sejlunionens hjemmeside.

Dermed kan sejlere og klubber nu endelig læse både kendelsen fra DS’ Ordensudvalg (link nedenfor) samt kendelsen fra DIF’s Appelinstans (link i Bådmagasinets artikel fra december 2014)

Dansk Sejlunion skriver på deres hjemmeside

Ordensudvalgets kendelse (anonymiseret) af 11. november 2013 i sag 1-2013 om en sejlklubs eksklusion af medlem. Ordensudvalgets kendelse blev senere behandlet af DIF Højeste Appelinstans, som stadfæstede Ordensudvalgets kendelse. Uddrag af præmisser vedlagt. DIF har desuden udarbejdet en ny vejledning om eksklusion.

Kendelse 1 2013 Anonymiseret

Dif Hoejeste Appelinstans Uddrag Af Praemisser

Eksklusion Fra Dif Foreninger Ver Maj 2014
Udvalgte artikler *