fbpx

Mere jordnære mål for Dansk Sejunion

Inkluder i Newsletter: Ja

Den 12. december holdt Dansk Sejlunions bestyrelse møde om strategi og budget for 2019. Her blev det aftalt at opprioritere og fokusere på børn og unge, fritidssejleruddannelser og gøre en indsats for større samfundsansvar og miljøhensyn.

To af bestyrelsens vigtigste opgaver er at fastlægge strategien og godkende budgettet. Med begge punkter på dagsordenen denne gang var det et særdeles vigtigt møde, Dansk Sejlunions bestyrelse holdt i Brøndby den 12. december.

Kassen er slunken
Bestyrelsen har på flere møder hen over efteråret talt om strategien for de kommende år. Afsættet har været en konstatering af, at råderummet er snævert på grund af udfordret økonomi og mange bundne opgaver. Samtidig har bestyrelsen ønsket at tage nye indsatsområder ind og justere prioriteringen af andre områder.

Nye prioriteringer
Resultatet er blevet ”Pejlemærker 2022”, der kan præsenteres i en kort og klar form med følgende overskrifter:

  • - Flere skal sejle
  • - Stærkere sejlklubber
  • - Kompetent, sikker og sportslig sejlads
  • - En vindende idræt
  • - En ansvarlig og grøn sport på det blå hav
  • - Mere synlig værdi

Blandt de nye eller opprioriterede indsatsområder for perioden til og med 2022 er arbejdet med børn og unge, fritidssejleruddannelser og en indsats for større samfundsansvar og miljøhensyn. Med afsæt i strategien vil ledelsen nu formulere prioriteringerne for 2019.

Det andet vigtige punkt på dagsordenen var budgettet for 2019. Bestyrelsen godkendte budgettet, som udviser et nulresultat med kendte indtægter og udgifter.

Bestyrelsen blev orienteret om status for økonomien og prognosen for 2018. Her forventes et underskud, som følge af urealiserede kommercielle indtægter.

Ekstern partner skal finde en pose penge
Bestyrelsen godkendte, at der søges indgået en aftale med en ekstern partner, om det kommercielle arbejde omkring sponsorsøgning, salg og erhvervsnetværk.-

Kort nyt

Ocean Globe Race: Håbet lever stadig for Translated 9

Havne

Granithavnene på Bornholm skal reddes

Havne

Havnefoged må fjerne reklamer fra både på land

Kort nyt

Bye bye mobile - og goddag til hængekøjen!

Kort nyt

Selskabet bag Boatflex ApS erklæret konkurs

Kapsejlads

Charles den Første – Havenes Konge

Kapsejlads

Følg med Live når Charles Caudrelier krydser mållinjen

Udvalgte artikler *