fbpx

Nyt projekt skal styrke de unge sejleres tilknytning til sporten

Inkluder i Newsletter: Nej

Ungdom og idræt er en stor udfordring - ligemeget om sporten hedder håndbold, fodbold eller sejlsport. Det er og bliver en stor opgave at fastholde de unge i sporten, og det skal et nyt projekt nu forsøge at ændre.

Unionen har med midler fra DIF’s Initiativpulje valgt at teste en ny sejladsform - sprintsejlads, som har stor succes i Sverige. Kan denne form bidrage til at gøre kapsejlads mere tilgængelig, skabe stærke sociale netværk og uddanne fremtidige kapsejladsledere blandt de 12-17-årige?

Der er lidt Sejlsportsliga-format over det i mini-format.

Sprintsejlads sejles som korte kapsejladser i et fleet race format med seks joller på vandet ad gangen. Op til 24 hold kan deltage, og sejlerne roterer rundt, så alle møder alle - lidt som Sejlsportsligaen -  men når man ikke sejler, er man så her med om bord hos en af de frivillige på vandet, f.eks. umpirer, baneledelse, dommer eller træner. 

I projektforløbet stilles seks Feva-joller til rådighed, og det er helt afgørende for projektets succes, at man kommer uden egen jolle, siger Christina Andersen, der er ansat som projektansvarlig i Dansk Sejlunion.

– Vi vil rigtig gerne appellere til unge sejlere, og det kræver, at vi har et tilbud, der passer til dem. Ved at stille jollerne til rådighed er man ikke længere afhængig af at blive kørt at sine forældre. Man kan komme med sine venner og sin sejltaske, og så er man faktisk klar til stævnet. Det gør entry-barrieren lav, påpeger hun.

Sociale stævner
Udover at gøre kapsejlads mere tilgængelig, sigter sprintsejlads også mod at skabe stærke sociale netværk blandt de unge sejlere. Gennem dynamiske stævner af kort varighed og aktive pauser mellem sejladser får sejlerne mulighed for at lære hinanden at kende og opbygge relationer på tværs af klubber.

– Vi ønsker at fremme venskaber blandt unge sejlere, så de kan få nogle stærke relationer med andre end dem, de kender fra klubben. Et solidt fællesskab på tværs er afgørende for, at unge trives i idrætten, derfor er det vigtigt at tænke det sociale aspekt ind i konceptet, påpeger Christina Andersen.

Endelig fokuserer sprintsejlads på at styrke interessen for kapsejladsledelse blandt de unge sejlere. Ved at integrere viden om kapsejladsledelse i selve konkurrenceformatet gives sejlerne mulighed for at stifte bekendtskab med de frivillige roller indenfor sporten.

Ved at introducere dem til ledelsesmæssige opgaver og ansvar på et tidligt tidspunkt håber Unionen således på at skabe et stærkere fundament for fremtidens sejlsport.

Spændende aldersgruppe med stort potentiale
Sprintsejlads er et initiativ, der som tidligere nævnt har stor succes i Sverige. Her har det været med til at åbne dørene til kapsejlads for klubbernes unge sejlere.

Nu glæder man sig til at finde ud af, om konceptet også kan gøre det nemmere og sjovere at være ung sejler i Danmark, fastslår Christina Andersen

– Jeg glæder mig virkelig meget til at afholde stævnerne. Det er en fed aldersgruppe, der mega-gerne vil på vandet og lære nyt. Men det er også en sårbar gruppe, hvor vi ser et stort frafald, hvis ikke vi giver dem nogle tilbud, der passer til dem. Der håber vi sprintsejlads kan være en del af løsningen.

Konceptet skal testes over fire stævner i løbet af 2024 i både store og små klubber. Herefter evalueres projektet, og der udarbejdes et koncept og en handlingsplan, så klubber efterfølgende selv kan afvikle sprintsejladser i egen klub. 

Konceptet forventes at ligge klar i slutningen af 2024.
Kilde: Pressemeddelelse DS

FAKTA

Sprintsejlads skal være let for klubberne.

Foruden at skabe nytænkende kapsejlads for unge er en væsentlig del af projektet også at udvikle et koncept, der gør det let for klubberne at afvikle sprintsejlads. Det gøres blandt andet ved at minimere ressourcerne, forklarer Christina Andersen.

– Vi vil gerne gøre det simpelt at afholde, så selv mindre klubber kan være med. I forhold til udstyr, lægger vi op til, at man kan bruge det, der findes. Vi sejler i Fevajoller, men det er i princippet ligegyldigt, hvilke joller man bruger, og hvis man ikke har seks selv, kan man måske låne af en naboklub eller Dansk Sejlunions Feva-aktivitetstrailer.

Derudover er der skåret ned på antallet af nødvendige frivillige. Der skal selvfølgelig fortsat være en baneleder, en mærkebåd og en umpire, der dømmer på vandet. Men de unge behøver ikke komme med egen træner f.eks., da konceptet lægger op til, at der er en fælles træner for alle sejlere på vandet.

– Vi håber at kunne inspirere både store og små klubber med konceptet, og vise, at man godt kan skabe en fed kapsejlads og et socialt arrangement, uden at det trækker store ressourcer på klubben eller de frivillige, fastslår hun.
Udvalgte artikler *