fbpx

Tillykke - Marinehjemmeværnet fylder 70: Opgaverne mere aktuelle end længe

I år, og mere præcist - I DAG, den 15. marts, er det 70 år siden, Marinehjemmeværnet blev oprettet. Dengang var hovedopgaven ”Bevogtning af danske havne og observationstjeneste under sejlads”. Efter forskellige opgaveløsninger gennem årtierne er Marinehjemmeværnet for alvor tilbage ved udgangspunktet. Således er der skærpet fokus på farvandsovervågningen og bevogtningen af danske havne for de mange frivillige, som stiller op i hverdage og weekender på at støtte samfundet og Forsvaret.

Skærpet militær profil i den nuværende sikkerhedssituation
Sikkerhedssituationen har de senere år ændret sig, og der er øget opmærksomhed på de mere militære opgaver. Det er helt tydeligt i det gældende forsvarsforlig, hvor det understreges, at NATO mod øst ’står over for et udfordrende og mere selvhævdende Rusland’.

Derfor er Marinehjemmeværnet sammen med hær- og flyverhjemmeværnene nu klar til at løse såkaldte ’Host Nation Support’-opgaver. Det går ud på at støtte sikker ankomst, ophold og afgang fra danske havne og betyder, at Hjemmeværnet understøtter, at Danmark er i stand til at modtage NATO-enheder på dansk territorium.

Betydelig støtte til Forsvaret

Danmark er porten til Østersøen, og farvandsovervågningen er en klassisk opgave for Marinehjemmeværnet, som også ofte sendes ud for at følge russiske flådeenheder på vej gennem Storebælt og Øresund.

”Vores opgaver til søs vil altid være der, og vi arbejder hele tiden for at stille med det relevante materiel og de uddannede besætninger og grupper, der efterspørges af samfundet og Forsvaret. Det kan ikke klares med en radar eller en drone. Nogen skal være til stede derude, og nye trusler og nye opgaver har kun gjort os endnu mere relevante. Vores mål er sikkerheden i Danmark og borgernes tryghed. Det er derfor, vi er her,”
siger Chef for Marinehjemmeværnet, kommandør Henrik Holck.

Frivilligheden - den bærende søjle

Marinehjemmeværnet har altså siden oprettelsen i 1952 levet i en verden af forandringer og har løbende tilpasset sig. Konstant er dog tilknytningen til Søværnet og søen og selvfølgelig det enorme frivillige engagement.

”Der bliver gjort en kæmpe indsats af Marinehjemmeværnets frivillige. Det gælder ikke kun de mange vigtige opgaver, der bliver løst. Det gælder i lige så høj grad den tid og det engagement, der bliver brugt på uddannelse, træning, logistik, vedligeholdelse af materiel, ledelse, rekruttering - og jeg kunne blive ved. Jeg er stolt over at kunne ønske Marinehjemmeværnet – og ikke mindst vores frivillige: Tillykke med jubilæet. I gør en kæmpe forskel,” lyder en hilsen til alle medlemmerne fra Henrik Holck Rasmussen.

Jubilæet bliver på dagen markeret ved Marinehjemmeværnets to domiciler i Brabrand og Ringsted samt lokalt ved flere flotiller, som holder åbent skib på dagen eller i den efterfølgende weekend.


FAKTA - Marinehjemmeværnets klassiske opgaver:

• 45 weekender om året er to fartøjer af sted fra fredag til søndag på farvandsovervågning for Søværnet. Her viser de tilstedeværelse af grå fartøjer og hævder suveræniteten i de danske farvande, og de er hurtigt klar til at løse opgaver for Søværnet.
• De 30 fartøjer og 42 hurtige gummibåde er altid klar til at sejle ud inden for en time, hvis menneskeliv eller havmiljøet er i fare. Det sker i snit 73 gange om året. Oven i det kommer den almindelige hjælp til lystsejlere med knækket mast osv.
• Værnets fire Maritime Force Protection-enheder (MFP) støtter med deres kommandokøretøjer og hurtige gummibåde, når flådestationerne eller flådeenheder på besøg i Danmark har brug for maritim bevogtning.
• Politiet og Toldstyrelsen trækker også en del på Marinehjemmeværnet, når de skal til akut til søs eller rutinemæssigt skal kontrollere, at de sejlende overholder spillereglerne.
FAKTA- Registrerede indsættelser 2012 – 2022
• 1.842 sejladsdøgn på farvandsovervågning for Søværnet i weekenderne
• 680 udkald til eftersøgning og redning/SAR (liv i fare)
• 394 øvrig hjælp til skibe/både (brækket mast, grundstødning mm.)
• 53 udkald til havmiljøopgaver (frygt for olieudslip)
• 935 sejladser eller anden støtte til politiet
• 296 sejladser eller anden støtte til Toldstyrelsen
FAKTA - Marinehjemmeværnets flåde
17 stk. 800-klasse fartøjer (Byggeår 1992 - 2002)
1 stk. 850-klasse fartøj (Ombygning af 800-klasse i 2010)
12 stk. 900-klasse fartøj (Byggeår 2003 – 2011)
42 hurtige gummibåde
6 kommandokøretøjer med trailer til gummibåd

De ældste 800-klassefartøjer står foran en udskiftning. Mindre og hurtigere fartøjer er en mulighed, og lige nu er man ved at tegne et oplæg til fremtidens flåde- og flotillestruktur.

FAKTA - Frivillige, aktiv styrke

2012: 2.487
2022: 2.140


Galleri