fbpx

Det er ikke kun politiet, der patruljerer på vandet - se tv-indslag

Inkluder i Newsletter: Ja

Mange frivillige under Marinehjemmeværnet bruger en rigtig stor del af deres fritid på vandet. TV Øst har besøgt en enhed hos Marinehjemmeværnet i Korsør, som har mange sikkerhedsopgaver i og omkring danske havne.

I indslaget er gruppen af frivillige under oplæring til at varetage sikkerhedsopgaver, hvor vi følger dem i deres hurtigtsejlende RIB-både. De hører til specialenheden Maritime Force Protection-enheder (MFP) som er en del af Søværnets beredskab omkring havne, skibe og flådestationer.

Fokus er på de militære sikkerhedsopgaver, men MFP-frivillige kan også deltage i eftersøgninger og redninger på vandet, hvor de skal være parate til at rykke ud inden for en time - døgnet rundt - året rundt.

    Specifikationer

  • RIB (Rigid-Hull Inflatable Boat).

  • Længde: 525cm

  • Bredde: 215cm

  • Max hastighed: Kan plane med en fart af 30 knob fuldt udrustet

  • Besætning: max 6 pers. 

Kort nyt

Sømandens juleværksted er åbent

Kapsejlads

Nations VM: Piv ringe start blev vendt til sejr

Tursejlads

Spørgeskema: Hvordan forbereder langturssejlere sig, når det...

Udvalgte artikler *