fbpx

Kære Line, lad nu den nye formand sætte sit nye team

Related Articles: Dansk Sejlunions ’good governance’ halter – formand Line Markert beklager, Hvem skal være ny formand for Dansk Sejlunion?, Line Markert ønsker ét år mere som formand – men kan hun det? Adv. Henrik Andersen giver sit bud, Uenighed splitter parterne - Chistian Lerche stopper som direktør i Dansk Sejlunion
Inkluder i Newsletter: Ja

KOMMENTAR: Onsdag gik de få maritime medier, i det der inden for branchen kaldes ’Breaking’

På Facebook havde Dansk Sejlunion delt deres nyhed, at Christian Lerche, nu forhenværende direktør i Dansk Sejlunion, havde forladt sin stilling, på grund af en, ifølge Dansk Sejlunion, opstået uenighed om eksekvering af unionens nye strategi. Efterfølgende blev pressemeddelelsen sendt ud til de danske medier.

Tidligere har du her på Bådmagasinet kunnet læse to dybdegående artikler om det kommende formandsvalg – Bådmagasinets første artikel fik den nuværende formand til tastaturet, som nu har tilkendegivet at hun ønsker at opstille, selv om det umiddelbart vil stride mod Unionens egne vedtægter.

Af disse fremstår det nemlig ganske tydeligt, at sådan et valg vil konflikte med § 12, hvoraf det fremgår at man vælges for 2 år ad gangen. § 12 i sin fulde længde lyder således:

  • 12 VALG TIL BESTYRELSEN
    Alle bestyrelsens medlemmer vælges på Generalforsamlingen. Formanden og op til tre bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal. Op til fire bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal.
    Valgene finder sted for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem kan højest sidde på hver bestyrelsespost i 8 år og i bestyrelsen i højest 12 år i træk. Valg af én suppleant til bestyrelsen sker på Generalforsamlingen for et år ad gangen. Valgbarhed til bestyrelsen forudsætter aktivt medlemskab af en klub under Dansk Sejlunion, jf. § 17, samt at kandidaten er myndig. Opstilling og valg sker jf. Tillæg VI, Procedure for valg af Dansk Sejlunions bestyrelsesmedlemmer

Travlt
Indkaldelsen til næste generalforsamling, hvor DS også vil 'efterlyse' mulige kandidater til formandsposten skal være sendt ud senest den 22. december, en dato som måske godt kunne blive glemt i juletravlheden, så skal man som klub ud og prikke en mulig kandidat, så vil det på ingen måde være for tidligt at gå i gang.

Men Line Markert har allerede, på en knap så demokratisk måde, peget på sit bud på den nye DS formand. Bliver Line Markert ét år mere på posten, fortsætter den forkerte rytme i forholde til vedtægterne – en skæv rytme, som opstod da den forhenværende Hans Natorp smuttede før tid, for at koncentrere sig om valgkampen om at blive DIFs nye formand.

OL og Counsil?
Hvad er det så lige der trækker i Line Markert, for at gå efter formandsposten for kun ét enkelt år mere? Nærliggende kunne det være at sende OL 2024 en tanke, og der skal også - til november 2024, være valg i Danmarks gruppe G til Counsil i World Sailing, en post som man sagtens kunne forestille sig Line Markert ville gå efter.

Helt ny situation
Med Lerches afgang som direktør i Dansk Sejlunion er der opstået en helt ny situation. Med kun lidt over 3 måneder til generalforsamlingen har sejlklubberne – som jo er de reelle medlemmer af Dansk Sejlunion, fået en unik mulighed for at starte på en frisk.

Den nuværende Økonomichef Henrik Blakskjær kan, i samarbejde med bestyrelsen, sagtens styre ’butikken’ frem til generelforsamlingen medio marts. Her burde de danske sejlklubber så på demokratisk vis stille med kandidater til formandsposten, og den nye formand bør herefter så sætte sit helt eget team.

At en formand, som har behov for at ’justere’ og omgås unionens vedtægter for at hænge fast ét år mere, peger på en intern kandidat, med tiltrædelse om ét år, vil være alt for bagstræberisk.

Ønsker man i Dansk Sejlunion at fremstå som en bestyrelse der udøver Good Governance, så har de her alle tiders mulighed for at blive bekræftet i dette.

Jeg er tilbage til overskriften på denne kommentar: Kære Line, lad nu den nye formand sætte sit eget team.


Udvalgte artikler *