fbpx

Alternativ til klapning: Ny teknik testes i Marina City

Related Articles: Ny plan for Marina City er tidligst klar i foråret 2024

Den største udfordring for at komme i gang med at bygge Marina City i Kolding er måske løst. 

En ny teknik med store mulige perspektiver skal nu testes i forbindelse med uddybning af fjordbunden til det storstilede Marina City-projekt i Kolding. Håbet er helt at undgå klapning af opgravet materiale.

På sydsiden af Kolding Fjord planlægges – som vi har skrevet om for nylig her i nyhederne - en ny bæredygtig bydel med en topmoderne lystbådehavn med plads til 1.000 både, fritidsfaciliteter i forbindelse med vandet, maritime erhverv, havnepromenade, en ny strandpark og ca. 350 boliger.

For at gennemføre det store marina-projekt er det nødvendigt at øge vanddybden til ny sejlrende, nyt havnebassin og under dæmningen, som skal omkranse det nye landareal. Normalt vil man løse den opgave ved at grave fjordbundsmateriale op – i dette tilfælde 360.000 m3 - som efterfølgende sejles ud og dumpes på en godkendt klapplads.

Klapning har fyldt meget i den offentlige debat de seneste måneder, senest i forbindelse med Lynetteholmen i København, og mange har udtrykt bekymring for miljøet. En ny og hidtil uprøvet metode skal nu testes i Kolding Fjord i perioden april til august. 

Det er entreprenørkoncernen Munck Havne og Anlæg A/S, som har opfundet en ny metode, Vakuum-dræning, hvor man suger vand ud af den bløde fjordbund i Koldings inderfjord, som består af op til 80 pct. vand. Det vil få fjordbunden til at sænke sig til den ønskede dybde, og den mudrede bund får en fastere konsistens. Metoden forventes at blive et banebrydende alternativ til klapning - ikke kun i Kolding, men i hele verden.

- Set i lyset af de betænkeligheder og den debat, der er om klapning, hilser jeg det her rigtig velkommen, og jeg håber på, det er en god løsning ikke kun for Kolding, men også for andre. Den nye metode kan også være det, der skubber Marina City hurtigere i gang, siger Koldings borgmester Knud Erik Langhoff til Vejle Amts Folkeblad.

Inden længe vil vakuum-drænings-teknikken blive testet i tre felter på hver 600-700 kvadratmeter i fjorden ved Marina Syd, hvor det er planen at inddæmme land til bygninger, moler og kajer. 

Lodrette drænslanger stikkes dybt ned i den mudrede fjordbund med ca. en meters afstand. Herefter lægges en stor, kraftig presenning ud over fjordbunden i testfeltet. Gennem koblinger i presenningen tilsluttes en pumpe, så der skabes et undertryk. Pumperne skal køre i 1-2 måneder pr. felt. I den periode suges vandet langsomt ud af fjordbunden under dugen, bunden synker ned og bliver liggende i sit nye niveau.

Når testfasen er overstået til sommer, skal resultaterne vurderes grundigt, før det afgøres, om den nye metode helt eller delvist kan bruges til uddybning af fjordbunden til Marina City.

Vakuummetoden kan også have store perspektiver andre steder. De fleste havne har jævnligt brug for uddybning som led i deres anlægs- og vedligeholdelsesarbejder, og i de havne, hvor bunden er blød og består af såkaldt ”gytje”, kan den nye metode vise sig at være en del af løsningen. I givet fald vil teknikken gøre det lettere at få de nødvendige tilladelser i hus, ligesom behovet for klapning kan begrænses.
Kilde: Kolding Kommune og Vejle Amts Folkeblad

 


Galleri

The Ocean Race

The Ocean Race: Sydhavet agter, Atlanten forud

Havne

Bøgeskov Havn - en af mange, melder klar til sejlerne

Kort nyt

Sejlklubben Rødvig Stevns trænede i svømmehallen

Kapsejlads

Overvældende weekend for J/70-sejlerne

The Ocean Race

Voldsomt vejr kostede hovedskade

Kort nyt

Hvem skal drive medlemsrestauranten i Sletten Baadeklub? 

Udvalgte artikler *