fbpx

Sejladsinfo: Lyssignal og nye sejlkorridorer er på plads i Kronløbet

Inkluder i Newsletter: Ja

De seneste uger har By & Havns maritime afdeling haft travlt med at udlægge nye bøjer og opsætte informationsskilte foruden lyssignal i Kronløbet for at gøre ind- og udsejlingen af Københavns Havn så sikker som muligt under lukningen af sejlrenden Lynetteløbet - overblik, se foto i galleriet herunder.

Lyssignal
Der er blandt andet opsat et lyssignal med tre røde blinklys på den nordlige bølgebryder ved Trekroner. Lyssignalet skal hjælpe med til, at fritidssejlere og erhvervsfartøjer ikke passerer gennem ved bølgebryderen og Levantkaj samtidigt, da indsejlingen til havnen her bliver smallere under anlægsarbejdet af Lynetteholms stendæmning.

Lukningen af Lynetteløbet betyder i korthed, at erhvervs- og fritidssejlads nu deles om Kronløbet ved ind- og udsejling af Københavns Havn. (vi tør slet ikke tænke på hvordan det skal forløbe til sommer!!! - red.)

Kronløbet har derfor fået sejlkorridorer for henholdsvis erhvervssejlads og en for fritidssejlads. De to korridorer markeres med røde og grønne skillebøjer og skal være med til at sikre god regulering og afstand mellem store og små fartøjer i Kronløbet. 

Anlægsfasen ventes tidligst at være afsluttet omkring 1. kvartal 2026.   

På Lynetteholms hjemmeside kan du læse, hvordan fritidssejlere skal navigere i forhold til nye bøjer og lyssignal. Se afsnittet 'sikkerhed for sejlere'.

Tjek også Efterretninger For Søfarende.
Kilde: By & Havn

 


Galleri
Udvalgte artikler *